Barbro och Lars Grandin, Hagby, 740 20 Vänge (nära Uppsala) 018-39 71 17, 39 71 50 E-mail lasse.grandin@telia.com

16/3 är alla valparna i kullen bokade och alla är också veterinärbesiktigade utan anmärkning
Kull född 20/1 2015 individuella bilder 25/2 och 22/3 Extrabilder 4/3 och 7/3

Planerade kullar

Album 11/10

Grattis 2/12

Blandade bildsidor 19/11

Gästbok

Länkar

Kull född 19/5 2014 27/7

Kull född 1/3 2014 31/5

Kull född 28/5 2013 30/7

Kull född 18/3 2013 24/5

Kull född 19/3 2012

Kull född 25/3 2012

Våra kullar 2005 -

OBS!! Skicka gärna stora bilder, de blir snyggast på hemsidan, men, dela upp dem på flera mail. Om det ligger för många i samma mail "låser" sig Outlook och vi kan varken ta emot eller skicka mail.
Boxerhuvud för väggfäste,

kontakta oss för mer info


Har du bilder på din boxer från Bol's som du vill bidra med? Skicka till lasse.grandin@telia.com

E-mail webmaster B-M Kraft-Strand